Nota prawna

Nota prawna

Korzystanie z serwisu internetowego www.wfm-kuchnie.pl, zwanego dalej serwisem, podlega poniżej określonym warunkom oraz wszystkim odpowiednim przepisom prawa. Korzystając z zasobów niniejszego serwisu internetowego, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie warunki.

Warunki:


Zastrzeżenia wzorów mebli

Wszystkie publikowane w serwisie wzory mebli są własnością Szynaka Meble Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Kopiowanie i powielanie wzorów mebli jest zabronione.

Korzystanie z serwisu
Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Dystrybucja, modyfikacja, przesyłanie lub zmiana zawartości serwisu bez pisemnej zgody Szynaka Meble Sp. z o.o. jest surowo zabronione.

Przeznaczenie serwisu
Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Szynaka Meble Sp. z o.o. nie udziela gwarancji co do formy i treści informacji umieszczonych w serwisie, szczególnie w zakresie przydatności informacji dla określonych działań użytkowników serwisu.

Przesyłanie materiałów i poufność informacji
Za wszelkie materiały oraz informacje przesłane do Szynaka Meble Sp. z o.o. przez internet Szynaka Meble Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. Informacje oraz materiały, które zostały wysłane do Szynaka Meble Sp. z o.o. przez internet, nie są traktowane jako poufne i nie podlegają ochronie prawnej.

Wszelkie materiały i informacje przekazywane lub wysłane do Szynaka Meble Sp. z o.o. przez internet stają się własnością Szynaka Meble Sp. z o.o. lub jej oddziałów, mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu, włączając w to bez ograniczenia reprodukcję, odtwarzanie, ujawnianie, publikowanie, transmitowanie i wysyłanie.

Zabrania się wysyłania i publikacji materiałów niezgodnych z prawem.

Dane osobowe
Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, przesłane do Szynaka Meble Sp. z o.o. będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Prawa autorskie
Wszystkie materiały publikowane w serwisie chronione są prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Szynaka Meble Sp. z o.o. Szynaka Meble Sp. z o.o. wyraża zgodę na przeglądanie oraz drukowanie fragmentów serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.

Wykorzystanie jakiegokolwiek fragmentu serwisu w celach innych niż użytek osobisty wymaga pisemnej zgody Szynaka Meble Sp. z o.o.


Wszystkie użyte w niniejszym serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Porozmawiaj z projektantem
68 347 56 27

Poniedziałek - piątek w godz. 8:00-16:00

Pytania dotyczące użytkowania
i serwisu produktów WFM KUCHNIE
68 347 56 38

Poniedziałek - piątek w godz. 8:00-16:00

Opłata za połączenie zgodna ze stawką przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika

Zapisz swoją wycenę

Po zapisaniu będzie ona dostępna w Moje Konto > Zapisane wyceny

Zapisano
Błąd

Nie zapisałeś wyceny!

Wylogowanie się spowoduje, że dane zostaną utracone.

Zapisz wycenę Wyloguj bez zapisywania