Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WFM_KUCHNIE_UE

SZYNAKA MEBLE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020:

Zakup infrastruktury badawczej na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów w Szynaka Meble – Wolsztyńska Fabryka Mebli”.

W ramach projektu planuje się kupno infrastruktury badawczej, która jest niezbędna dla przeprowadzenia badań nowych, innowacyjnych produktów w postaci inteligentnej spiżarni. Wypracowane zostaną nowe rozwiązania projektowe, które znajdą praktyczne zastosowanie w działalności przedsiębiorstwa, co zaowocuje wzrostem przychodów, a także zwiększony zostanie potencjał kadrowy i infrastrukturalny B+R Beneficjenta.

Całkowita wartość projektu: 4 907 700,00 zł.
Dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 997 500,00 zł.

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę aparatury badawczej w ramach projektu "Zakup infrastruktury badawczej na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów w Szynaka Meble - Wolsztyńska Fabryka Mebli" nr RPWP.01.02.00-30-0022/16-00 współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Miejsce i sposób składania ofert:
- osobiście lub listownie na adres: 64-200 Wolsztyn, ul. Fabryczna 16,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patryk.michajlow@wfm-kuchnie.pl
Termin składania ofert: do dnia 02.11.2017 do godz. 16:00.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Patryk Michajłów tel. 603 044 333.

Treść zapytania ofertowego >> Pobierz plik

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – brak ofert.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 16.11.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę aparatury badawczej w ramach projektu "Zakup infrastruktury badawczej na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów w Szynaka Meble - Wolsztyńska Fabryka Mebli" nr RPWP.01.02.00-30-0022/16-00 współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Miejsce i sposób składania ofert:
- osobiście lub listownie na adres: 64-200 Wolsztyn, ul. Fabryczna 16,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patryk.michajlow@wfm-kuchnie.pl
Termin składania ofert: do dnia 02.01.2018 do godz. 16:00.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Patryk Michajłów tel. 603 044 333.

Treść zapytania ofertowego >> Pobierz plik

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Porozmawiaj z projektantem
68 347 56 27

Poniedziałek - piątek w godz. 8:00-16:00

Pytania dotyczące użytkowania
i serwisu produktów WFM KUCHNIE
68 347 56 38

Poniedziałek - piątek w godz. 8:00-16:00

Opłata za połączenie zgodna ze stawką przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika

Zapisz swoją wycenę

Po zapisaniu będzie ona dostępna w Moje Konto > Zapisane wyceny

Zapisano
Błąd

Nie zapisałeś wyceny!

Wylogowanie się spowoduje, że dane zostaną utracone.

Zapisz wycenę Wyloguj bez zapisywania